sumusunod na pangyayari ay naganap noong Unang Digmaaang Pandaigdigmaliban sa:a.

Natapos ito noong ika-2 ng Setyembre 1945, at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan.

ph/question/2629995. - 16306452.

Naganap sa Sarajevo, Bosnia ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria (pamangkin ni Emperador Franz Josef at tagapagmana ng trono ng.

Ang Unang Digmaang Pandaigdig ay isang pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 hanggang 1918 na kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo na noon ay napapangkat sa dalawang magkalabang alyansa: ang Alyadong Puwersa at Puwersang Sentral.

theanswerme. the Global War C. July 1870-May 1871.

- 16306452.

29, 2017 • 0 likes • 424,168 views. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng U. .

B. .

Ang mga bansang ito ay ang mga sumusunod: Serbia.

Kilala ang Unang Digmaang Pandaigdig sa ibng katawagang ito, a, the Global War c.

. .

Malaking ang bilang ng mga namatay at nasirang ari-arian. Ang petsa kung saan nagsimula at natapos ang ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ano ang tawag sa alyansa sa pagitan ng Pransya, Britanya, at Russia? Triple Entente.
1914: Mga unang sagupaan.
Ang teritoryong naidagdag sa kasaysayan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ang kanlurang Byelorussia at ang kanlurang Ukraine(mula sa Poland), noong 1939.

Naganap sa Sarajevo, Bosnia ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria (pamangkin ni Emperador Franz Josef at tagapagmana ng trono ng.

Isa namang kasunduang pangkapayapaan ang nilagdaan sa Versailles, Pransya noong Hunyo 28, 1919 bilang ganap na pagtatapos ng digmaan.

. basta sa gawing kanluran. class=" fc-smoke">Dec 29, 2017 · Education.

. Nang sumiklab ang digmaan noong 1914, nagkaroon ng suportang pampubliko at pampulitika mula sa loob ng halos lahat ng bansang nakikipaglaban. eliasjoy Follow. Multiple-choice. - 16306452. Mahigit 30 na bansa ang kabilang sa digmaang ito.

1879.

. 1.

Naganap sa Sarajevo , Bosnia ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria (pamangkin ni Emperador Franz Josef at tagapagmana ng trono ng Austro-Hungarian) at sa kanyang.

2.

.

petsa kung kailan naganap ang digmaang franco-prussian.

A Europe.